Kontekst for og aftaler om arbejdsmiljø i mikrovirksomheder og små virksomheder i EU — SESAME-projektet
15/04/2016 Type: Rapporter 138 sider

Kontekst for og aftaler om arbejdsmiljø i mikrovirksomheder og små virksomheder i EU — SESAME-projektet

Keywords:ESENER, Microenterprises

Denne rapport giver et kritisk overblik over arbejdsmiljøet i mikrovirksomheder og små virksomheder. Den sætter fokus, ikke kun på mirkovirksomhedernes og de små virksomheders betydning for økonomien og samfundet generelt, men også på den væsentlige og velbegrundede bekymring, der er over arbejdsmiljøforholdene i disse virksomheder. Der er betydelig dokumentation, som peger i retning af, at der er større risiko for alvorlig personskade og dødsfald i mikrovirksomheder og små virksomheder end i større organisationer. De væsentligste årsager hertil drøftes, herunder mikrovirksomhedernes og de små virksomheders ressourcebegrænsninger, og hvor de befinder sig i økonomien. Endelig fremhæver rapporten også betydelige huller i den nuværende viden, som — hvis de afhjælpes — kunne bidrage til at forbedre arbejdsmiljøordningerne i mikrovirksomhederne og de små virksomheder.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne