Analyserapport om EU's og medlemsstaternes politikker, strategier og programmer vedrørende befolkning og arbejdsstyrkens aldring – sammendrag

Keywords:

Her kan du finde nøgleoplysninger om EU-OSHA's analyserapport om EU's og medlemsstaternes politikker og foranstaltninger til håndtering af de udfordringer, der opstår på grund af Europas aldrende befolkning. Der gøres kortfattet rede for de faktorer, der påvirker udviklingen af politikker, og de udfordringer, som politikerne står over for, når arbejdslivet skal forlænges, og ældre arbejdstageres arbejdsegnethed samtidig styrkes. Samtidig drøftes de supranationale og nationale forhold, der påvirker udviklingen af politikker, og der gives en kort beskrivelse af situationen i de enkelte lande og af EU's nugældende lovgivningsmæssige og politiske rammer. Desuden fremlægges overvejelser vedrørende udviklingen af fremtidige politikker.

Downloadin: en