Advarsels- og overvågningssystemer: SUVA, Schweiz
17/12/2018 Type: Debatoplæg 8 sider

Advarsels- og overvågningssystemer: SUVA, Schweiz

Keywords:Alert and sentinel systems

Fokus for denne artikel, som indgår i en serie af fem dybdegående studier af advarsels- og overvågningstilgange til detektering, overvågning og forebyggelse af nye arbejdsrelaterede sygdomme, er SUVA-systemet i Schweiz.

Dette system er kompensationsbaseret og åbent i den forstand, at det også er muligt at indberette andre arbejdsrelaterede sygdomme end dem, som er opført på den foreskrevne liste over erhvervssygdomme.

Få mere at vide om, hvordan nye og frembrydende arbejdsrelaterede sygdomme varsles gennem SUVA. Læs mere om systemets styrker, herunder standardisering af indberetningsproceduren, kommunikation mellem virksomheder, læger og SUVA og forpligtelse til at sikre forebyggelse på arbejdspladsen.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne