Advarsels- og overvågningssystemer: RNV3P, Frankrig
17/12/2018 Type: Debatoplæg 9 sider

Advarsels- og overvågningssystemer: RNV3P, Frankrig

Keywords:Alert and sentinel systems

Fokus for denne artikel, som indgår i en serie af fem dybdegående studier af advarsels- og overvågningstilgange til detektering, overvågning og forebyggelse af nye arbejdsrelaterede sygdomme, er RNV3P-netværket i Frankrig.

Netværket, der blev etableret i 2001, samler 31 rådgivningscentre inden for arbejdsrelaterede sygdomme, hvor arbejdsmedicinere undersøger de formodede arbejdsrelaterede sygdomme og indsamler data til en permanent national database. Netværket har udviklet et specifikt opslagsværk over eksponeringer og anvender specifikke metoder til påvisning af nye arbejdsrelaterede sygdomme baseret på datamining og identifikation af disproportionalitetssignaler i databasen. Det kan generere tre typer af indberetninger, fra en underretning til en intern gruppe af RNV3P-aktører med henblik på sekundær forebyggelse til en advarsel til arbejdsmiljømyndighederne og de offentlige sundhedsmyndigheder med henblik på eventuelle tiltag på nationalt plan.

Få mere at vide om, hvordan RNV3P-netværket fungerer.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne