Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer
Gå direkte til indhold Søg FAQ Hjælp Om os

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Vælg sprog:

Arbejdsmiljønetværk
Loading
Du er her: Forside Presse og multimediemateriale Pressemeddelelser
Information
The PressRelease you are looking for has been deleted.

Pressemeddelelser

Et niveau op
Enestående eksempler på håndtering af stress anerkendt ved uddelingen af priser for god praksis - 27/04 2015

Dagen før den internationale arbejdsmiljødag (den 28. april) afholder Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) uddelingen af priser for god praksis i Riga, Letland. Ved prisuddelingen sættes fokus på fordelene ved at indføre god arbejdsmiljøpraksis og gode eksempler på aktiv håndtering af stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø.

Store europæiske virksomheder og organisationer roses for at håndtere stress på arbejdspladsen. - 05/03 2015

EU-OSHA, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, har hyldet over 100 europæiske virksomheder og sammenslutninger, der er gået sammen med agenturet om at bekæmpe stress på arbejdspladsen.  Ved frivilligt at melde sig som officielle kampagnepartnere i kampagnen "Gode arbejdspladser tager hånd om stress" bidrager disse organisationer i høj grad til at gøre Europas arbejdspladser både sundere og sikrere.

Den internationale kræftdag: Ny rapport fremhæver måder til at forbedre forebyggelsen af arbejdsrelateret kræft - 04/02 2015

I dag, på den internationale kræftdag, går hele verden sammen i kampen mod kræft. I en rapport om arbejdsrelateret kræft udarbejdet af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) tilstræbes det at tackle disse spørgsmål ved at evaluere de nuværende vurderingsmetoder.

EU-OSHA lancerer gratis e-vejledning om håndtering af stress og psykosociale risici på arbejdspladsen - 27/11 2014

Som led i kampagnen "Gode arbejdspladser tager hånd om stress" lancerede Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) i dag sin e-vejledning om håndtering af stress og psykosociale risici. Stress er en vigtig faktor inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i omkring 80 % af alle europæiske virksomheder og en af de vigtigste årsager til tabte arbejdsdage i Europa. Dog har mindre end en tredjedel af de europæiske virksomheder indført procedurer for håndtering af arbejdsrelateret stress. Denne e-vejledning er et praktisk værktøj, der hjælper både arbejdsgivere og arbejdstagere, navnlig i små virksomheder, med bedre at forstå og tage hånd om stress og psykosociale risici.

Den franske film Harvest vinder filmprisen for sunde arbejdspladser i Leipzig - 10/11 2014

Vinderen af Filmprisen for sunde arbejdspladser i 2014 er udråbt, og juryen har valgt Paul Lacostes Harvest ("Høst"). I år er det sjette år, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) støtter prisen, der overrækkes på den internationale festival for dokumentar- og animationsfilm i Leipzig (DOK Leipzig). Agenturet vil fremvise filmen i hele Europa for at skabe øget bevidsthed om sikkerheds- og sundhedsproblemer på arbejdspladsen.

Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i sundhedssektoren vil sikre patientpleje af høj kvalitet. - 30/10 2014

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) offentliggør en rapport om aktuelle og kommende risici vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i sundhedssektoren. Et vigtigt kendetegn for rapporten er, at den fokuserer på et tidligere overset område – pleje i hjemmet og i lokalområdet.

Håndtering af arbejdsrelateret stress er fokus for dette års Europæiske Arbejdsmiljøuge - 20/10 2014

Denne uge ser starten på den Europæiske Arbejdsmiljøuge 2014, et højdepunkt i kampagnen Et sikkert og sundt arbejdsmiljø. I perioden 20.-24. oktober afholdes der hundredvis af arrangementer i hele Europa for at markere begivenheden. I tråd med det aktuelle tema – Gode arbejdspladser tager hånd om stress – tilstræber EU-OSHA og dets fællesskab af partnere at få Europa til at tale om stress og risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø, og hvordan vi kan tackle dem i fællesskab.

Ny rapport viser, hvordan sunde arbejdspladser tager hånd om stress - 16/10 2014

En fjerdedel af alle arbejdstagere i Europa fortæller, at de føler sig stressede på arbejdspladsen hele tiden eller det meste af tiden, og en lige så stor andel siger, at arbejdet påvirker deres sundhed negativt. Psykosociale risici, f.eks. monotone arbejdsopgaver, høj arbejdsintensitet, stramme deadlines, ubalance mellem arbejds- og privatliv, vold og chikane fra offentligheden eller fra kolleger, bidrager til arbejdsrelateret stress. En ny rapport, som er blevet udgivet som led i en europæisk kampagne – Gode arbejdspladser tager hånd om stress – giver et bredt overblik over psykosociale risici på europæiske arbejdspladser og giver eksempler på vejen frem på politisk plan såvel som i virksomhederne – alt sammen illustreret med eksempler fra det virkelige liv og casestudier.

EU-OSHA præsenterer ny forskning, værktøjer og ressourcer ved verdens største arrangement om arbejdsmiljø - 20/08 2014

EU-OSHA deltager i den 20. verdenskongres om arbejdsmiljø, som i perioden 24.-27. august 2014 finder sted i Frankfurt i Tyskland, og vil i den forbindelse udstille på messen Arbeitsschutz Aktuell fra den 25. til den 28. august.

OSHwiki bliver en realitet – en ny webplatform, der skal knytte forbindelser mellem fagfolk på arbejdsmiljøområdet - 25/08 2014

OSHwiki er den første webplatform, der gør det muligt for brugerne at tilvejebringe, samarbejde om og dele viden om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen på alle sprog. Det er en ny måde at netværkssamarbejde online med fagfolk på arbejdsmiljøområdet med henblik på at støtte statslige organisationer, erhvervsorganisationer og arbejdstagerorganisationer i forbindelse med skabelsen af sikre og sunde arbejdspladser. I dag lancerer Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) OSHwiki på den XX. verdenskongres om arbejdsmiljø 2014 i Frankfurt i Tyskland.

Gode arbejdspladser tager hånd om stress: Over 60 organisationer i hele Europa er med i EU-OSHA's kampagne for 2014-15 - 18/06 2014

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) annoncerede i dag den første runde af EU's officielle kampagnepartnere til kampagnen for 2014-15: Gode arbejdspladser tager hånd om stress (#EUmanagestress). Kampagnepartnerne kommer fra en lang række sektorer i EU og omfatter arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, teknologiplatforme, NGO'er og multinationale selskaber. De arbejder sammen med kampagnens mediepartnere på at formidle betydningen af at håndtere stress og andre risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Samarbejde er vejen til succes: EU-OSHA's årsberetning 2013 - 16/06 2014

I sin årsberetning for 2013 viser Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA), at det var en vellykket strategi at fremhæve de økonomiske fordele ved at investere i sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og understrege betydningen af at samarbejde.

Arbejdsrelateret stress – EU-OSHA-kampagne opfordrer arbejdsgivere og arbejdstagere til at tage hånd om det i fællesskab - 07/04 2014

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) indledte i dag i Bruxelles den to-årige, europæiske kampagne "Gode arbejdspladser tager hånd om stress". Arbejdsrelateret stress forekommer forbavsende hyppigt i Europa. EU-OSHA’s seneste paneuropæiske opinionsundersøgelse afslørede, at 51 % af arbejdstagerne finder, at arbejdsrelateret stress er almindeligt forekommende på deres arbejdsplads, og fire ud af 10 arbejdstagere mener ikke, at deres organisation håndterer stress godt nok. Men i samarbejde kan arbejdsgivere og arbejdstagere tage hånd om og forebygge arbejdsrelateret stress og psykosociale risici på vellykket vis, og arbejdsmiljøkampagnen har til formål at hjælpe virksomhederne med at gøre netop dette. 

Den europæiske pris for god praksis – indkaldelse af ansøgninger med henblik på organisationer, der har opnået gode resultater med at håndtere stress på arbejdspladsen - 15/04 2014

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) har lanceret den 12. udgave af den europæiske pris for god arbejdsmiljøpraksis. Prisen, der indgår i kampagnen "Gode arbejdspladser tager hånd om stress", er rettet mod europæiske virksomheder eller organisationer, der gennemfører foranstaltninger for en vellykket håndtering af stress og risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdspladser. Vinderne vil få overrakt priserne ved en prisuddelingsceremoni i foråret 2015.

Inauguration of new premises and signature of Seat Agreement mark historic day for EU-OSHA - 31/03 2014

Inauguration of new premises

Speaking at the inauguration of the brand new premises in the Miribilla area of Bilbao, the European Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion, László Andor announced today that the European Commission would shortly publish its much-awaited EU Strategic Framework on Health and Safety at Work. 

Identifikation af prioriteter inden for arbejdsmiljøforskning vil hjælpe Europa med at nå sine 2020-mål - 24/03 2014

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) har identificeret tre prioriterede indsatsområder for arbejdsmiljøforskning, der vil bidrage til, at Europa kan nå sine 2020-mål. Prioriteterne er centreret omkring fire hovedtemaer: (1) demografiske ændringer, (2) globalisering og de ændrede vilkår på arbejdsmarkedet, (3) sikre nye teknologier, og (4) ny eller stigende eksponering på arbejdspladsen for kemiske og biologiske agenser.