OSHmail 258

OSHmail 258

April 2024

Highlights

View all link-arrow
27/04/2024

Beskyttelse af arbejdsmiljø i bæredygtige forsyningskæder

Udvikling i retning af bæredygtighed – såsom fremme af en cirkulær økonomi eller bæredygtig kontraktindgåelse – kan have direkte konsekvenser for arbejdsmiljøet. For at garantere sikre og sunde arbejdsvilkår under Europas grønne omstilling inden 2040...

Se mere Se mere
09/04/2024

Infografik blandt nye materialer om digitalt platformsarbejde

Det digitale platformsarbejde omfatter en lang række job og arbejdere, der står over for meget forskellige arbejdsmiljøudfordringer. For at supplere de eksisterende materialer, der skal skabe opmærksomhed om dette prioriterede område i kampagnen for...

Se mere Se mere
19/03/2024

Kunstig intelligens til personaleledelse: Er der fokus på medarbejdernes sikkerhed og sundhed?

Digitaliseringen ændrer arbejdspladsen og gør AI-baserede personaleledelsesteknologier (AIWM-teknologier) til et prioriteret arbejdsmiljøområde . Vores seneste artikel undersøger forholdet mellem kunstig intelligens og den skiftende ledelsesdynamik...

Se mere Se mere
25/03/2024

Sikkerhed og trivsel på arbejdet og i hjemmet: Du har ret til at trives

Et sikkert arbejdsmiljø og kvalitetstid med familien kan lyde som et vældigt privilegium. Men i EU er det en ret for alle arbejdstagere. En ugentligt arbejdstid på maks. 48 timer, tilstrækkelig tid mellem arbejdsdagene til at hvile ud og tid til at...

Se mere Se mere

Healthy Workplaces Campaign

Newsletter - Healthy Workplaces Campaign image
12/04/2024

> Indsend dit bidrag til prisuddelingen for god praksis, og gå den digitale tidsalder i møde!

Priserne for god arbejdsmiljøpraksis, der er organiseret i samarbejde med vores nationale focal...

National Focal Points in action

National Focal Points section image
03/04/2024

> Demonstrating OiRA tools in Slovakia to highlight the importance of risk assessment

Small and medium-sized enterprise owners, managers, safety technicians, members of the...

OiRA - Online interactive Risk Assessment

Online interactive Risk Assessment section image
22/03/2024

> OiRA in figures: More than 60 tools in the pipeline

The OiRA project, EU-OSHA’s Online interactive Risk Assessment tool, is the first EU...

EU news bites

OSHwiki

Wiki section image
20/03/2024

> OSHwiki article in the spotlight: digital platform work and OSH implications

The digital transition is significantly transforming the European economic system...

Multilingual publications

Videos

26/03/2024

Occupational health and safety in Europe: where are we now?

William Cockburn Salazar, Executive Director of the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA), answers the question in this first episode of the “Discussions d'EUROGIP”.

Se mere Se mere

More news

05/04/2024

> VET schools managers’ well-being: EfVET’s position paper out

The European Forum of Technical and Vocational Education and Training organisation (EfVET)...

View all View all

Events

Se alt Se mere