Højdepunkter

I mange EU-lande er ca. 10 % af den samlede arbejdsstyrke beskæftiget i sundheds- og socialsektoren, og sektoren står over for en række udfordringer på arbejdsmiljøområdet. Digitaliseringen og indførelsen af platformsarbejde har forandret sektoren og skabt nye arbejdsmiljørelaterede risici og muligheder med hensyn til arbejdstagernes fysiske og psykosociale trivsel. Vores...

Organisationer fra forskellige sektorer, der opererer på paneuropæisk plan, har meldt sig til kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for 2023-2025 som officielle kampagnepartnere . Disse virksomheder og sammenslutninger fra den offentlige og private sektor spiller en afgørende rolle som drivkraft for kampagnens succes gennem oplysningsaktiviteter, samarbejde og...

Denne undersøgelse er en mulighed for agenturets interessenter og brugere til at give feedback på vores organisation og dens aktiviteter. Din feedback vil hjælpe os med at målrette vores indsats og øge relevansen og anvendeligheden af vores resultater. Svarene på undersøgelsen vil også tjene som input til den nye virksomhedsstrategi, der er i støbeskeen. Undersøgelsen udføres...

Efter pandemien er behovet for at styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen blevet mere presserende. EU-OSHA's seneste rapport indeholder en grundig analyse af europæiske undersøgelser med fokus på mental sundhed på arbejdspladsen, der omfatter perioderne før, under og efter pandemien. Den indeholder data fra OSH Pulse-undersøgelsen fra 2022 , hvor mere end 27 000...

Tag på en rejse ind i en verden af robotteknologi på arbejdspladsen med vores tegneseriehelt Napo! Opdag nye teknologier og undersøg, hvilke farer der kan være forbundet med automatisering af opgaver. Vær med, når Napo vejleder os i sikkerhed ved produktionslinjen, arbejder med kollaborative robotter og opdager exoskeletternes kraft og store værdi. Automatisering af fysiske og...

Datavisualiseringsværktøjet OSH Barometer er blevet opdateret med nye indikatorer, der giver aktuelle oplysninger om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (OSH) i hele Europa. Navnlig indeholder det seneste prognoseafsnit kvantitative fremskrivninger af tendenser i beskæftigelsen – på grundlag af Cedefops prognose for færdigheder . Desuden findes der nu skøn over den...

På den internationale kræftdag , der afholdes hvert år den 4. februar, går EU-OSHA med i kampen mod kræft, der fremstår som den primære årsag til arbejdsrelaterede dødsfald i EU. EU-OSHA's seneste undersøgelse af arbejdstageres eksponering viste, at UV-stråling og emissioner fra dieselmotorer er de hyppigste kræftrisikoeksponeringer på de europæiske arbejdspladser...

Arbejde på digitale platforme er en voksende beskæftigelsesmodel i flere sektorer af økonomien, hvor lønnet arbejde organiseres via eller på en onlineplatform. Det giver let adgang til arbejdsmarkedet, især for en række sårbare grupper , og det giver fleksibilitet. Men det indebærer også arbejdsmiljørisici og -udfordringer, herunder intensivt arbejde, isolation, jobusikkerhed...

En ny Napo-film sætter fokus på risikoen for brand og eksplosion på arbejdspladsen og de foranstaltninger, der kan træffes for at reducere risikoen. For at en brand kan starte, eller der kan ske en eksplosion, kræves der tre elementer: et brandfarligt stof (brændstof), luft (ilt) og en antændelseskilde (varme). Og et grundlæggende spørgsmål i forbindelse med risikostyringen er...

Har du lagt mærke til det? Vores interaktive onlineplatform for risikovurdering har været igennem en digital makeover, og det handler ikke kun om et opdateret design. Ved udgangen af november var der foretaget mere end 350 000 risikovurderinger ved hjælp af 341 OiRA-værktøjer, og vi opgraderer nu OiRA for at skabe mulighed for bedre risikostyring på arbejdsmiljøområdet. Vores...