Højdepunkter

Udvikling i retning af bæredygtighed – såsom fremme af en cirkulær økonomi eller bæredygtig kontraktindgåelse – kan have direkte konsekvenser for arbejdsmiljøet. For at garantere sikre og sunde arbejdsvilkår under Europas grønne omstilling inden 2040 er det vigtigt at integrere arbejdsmiljøhensyn grundigt i bæredygtighedsinitiativer på alle relevante policyområder. Få mere at...

Priserne for god arbejdsmiljøpraksis, der er organiseret i samarbejde med vores nationale focal points, belønner alle typer organisationer i hele Europa og præsenterer innovative tilgange, der fremmer arbejdstagernes trivsel. Eksemplerne på god praksis bør aktivt forebygge arbejdsmiljørisici i forbindelse med indførelsen af digitale teknologier på arbejdspladsen. Efter...

Det digitale platformsarbejde omfatter en lang række job og arbejdere, der står over for meget forskellige arbejdsmiljøudfordringer. For at supplere de eksisterende materialer, der skal skabe opmærksomhed om dette prioriterede område i kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø , deler EU-OSHA: En infografik , der giver et hurtigt overblik over tal og fakta, topsektorer...

Et sikkert arbejdsmiljø og kvalitetstid med familien kan lyde som et vældigt privilegium. Men i EU er det en ret for alle arbejdstagere. En ugentligt arbejdstid på maks. 48 timer, tilstrækkelig tid mellem arbejdsdagene til at hvile ud og tid til at investere i privatlivet – din trivsel er en prioritet for EU. Det gælder også overholdelsen af minimumskrav til sikkerhed og...

Digitaliseringen ændrer arbejdspladsen og gør AI-baserede personaleledelsesteknologier (AIWM-teknologier) til et prioriteret arbejdsmiljøområde . Vores seneste artikel undersøger forholdet mellem kunstig intelligens og den skiftende ledelsesdynamik på arbejdspladsen. Der bruges patentdata til at analysere AI-baserede ledelsesteknologier, deres tilsigtede funktioner og...

I forbindelse med kvindernes internationale kampdag i 2024 har EU-OSHA offentliggjort et nyt debatoplæg, der omhandler kønsdimensionen ved telearbejde og de vigtigste udfordringer, som kvinder står over for. I oplægget sættes der fokus på konsekvenserne af overgangen til telearbejde og hybride arbejdsmodeller, og hvordan disse forandringer påvirker kvinders trivsel og...

I mange EU-lande er ca. 10 % af den samlede arbejdsstyrke beskæftiget i sundheds- og socialsektoren, og sektoren står over for en række udfordringer på arbejdsmiljøområdet. Digitaliseringen og indførelsen af platformsarbejde har forandret sektoren og skabt nye arbejdsmiljørelaterede risici og muligheder med hensyn til arbejdstagernes fysiske og psykosociale trivsel. Vores...

Organisationer fra forskellige sektorer, der opererer på paneuropæisk plan, har meldt sig til kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for 2023-2025 som officielle kampagnepartnere . Disse virksomheder og sammenslutninger fra den offentlige og private sektor spiller en afgørende rolle som drivkraft for kampagnens succes gennem oplysningsaktiviteter, samarbejde og...

Denne undersøgelse er en mulighed for agenturets interessenter og brugere til at give feedback på vores organisation og dens aktiviteter. Din feedback vil hjælpe os med at målrette vores indsats og øge relevansen og anvendeligheden af vores resultater. Svarene på undersøgelsen vil også tjene som input til den nye virksomhedsstrategi, der er i støbeskeen. Undersøgelsen udføres...

Efter pandemien er behovet for at styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen blevet mere presserende. EU-OSHA's seneste rapport indeholder en grundig analyse af europæiske undersøgelser med fokus på mental sundhed på arbejdspladsen, der omfatter perioderne før, under og efter pandemien. Den indeholder data fra OSH Pulse-undersøgelsen fra 2022 , hvor mere end 27 000...