Højdepunkter

Gør dig klar til at møde de første partnere i forbindelse med kampagnen "Sikkert og sundt arbejdsmiljø i den digitale tidsalder" . Disse organisationer fra både den private og offentlige sektor ønsker at sætte mennesket i centrum for digitaliseringen på arbejdspladsen og at fremme denne tilgang overalt i Europa. Er det noget, din organisation kan skrive under på? Officielle...

En ny Napo-film sætter fokus på risikoen for brand og eksplosion på arbejdspladsen og de foranstaltninger, der kan træffes for at reducere risikoen. For at en brand kan starte, eller der kan ske en eksplosion, kræves der tre elementer: et brandfarligt stof (brændstof), luft (ilt) og en antændelseskilde (varme). Og et grundlæggende spørgsmål i forbindelse med risikostyringen er...

Som bidrag til kampen mod arbejdsrelateret kræft har EU-OSHA gennemført en undersøgelse af arbejdstageres eksponering for risikofaktorer for kræft (WES) i Europa. Målet er at blive bedre til at identificere de risikofaktorer på arbejdspladser, der kan føre til sygdommen, ved at levere aktuelle og omfattende data, der kan anvendes til forebyggelse, oplysning og politikudformning...

Transport- og godshåndteringssektoren er meget bredspektret og omfatter mange forskellige roller, bl.a. chauffører, lagerforvaltere osv. Med over 10 millioner arbejdstagere i EU er en målrettet tilgang til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen afgørende. EU-OSHA har offentliggjort rapporten Transportation and storage activities – Evidence from the European Survey of...

Som reaktion på det skiftende arbejdslandskab efter covid-19-pandemien sætter tre publikationer fra EU-OSHA spot på fjernarbejde, herunder: en rapport om udviklingen inden for regulering af telearbejde i Europa og telearbejdets indvirkning på medarbejdernes trivsel og sundhed et diskussionsoplæg om fremkomsten af hybride arbejdsmodeller , der rusker op i traditionelle...

Priserne for god arbejdsmiljøpraksis, der er organiseret i samarbejde med vores nationale focal points, belønner alle typer organisationer i hele Europa og præsenterer innovative tilgange, der fremmer arbejdstagernes trivsel. Eksemplerne på god praksis bør aktivt forebygge arbejdsmiljørisici i forbindelse med indførelsen af digitale teknologier på arbejdspladsen. Efter...

"Hormigas perplejas" (Perplexed Ants) af Mercedes Moncada Rodríguez portrætterer en gruppe værfts- og flyfabriksarbejdere i en lille region i Sydeuropa, hvis industri synker i grus for øjnene af dem. Filmen skildrer følgerne af ændrede produktionsmetoder i det 21. århundrede. Som den bedste arbejdsrelaterede dokumentarfilm i 2023 vandt den årets filmpris for sunde...

I dag søsættes den seneste kampagne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, " Sikkert og sundt arbejdsmiljø i den digitale tidsalder ". Helt i tråd med visionen om Europas digitale årti slår EU's kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder, Nicolas Schmit, et slag for en bæredygtig og blomstrende digital omstilling og bakker op om kampagnen. Det gør han sammen...

Den europæiske uge for erhvervskompetencer , der løber fra den 23.-27. oktober 2023 som en del af det europæiske år for færdigheder, fokuserer på erhvervsuddannelse som et attraktivt karriere- og læringsforløb. Det er det perfekte tidspunkt til at gøre status over EU-OSHA's OSHVET-projekt , der har til formål at øge bevidstheden om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen blandt...

For første gang blev partnerskabsmødet i forbindelse med kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø afholdt som et hybridarrangement – med fysisk tilstedeværelse i Bruxelles og online. Det fandt sted den 21. september og samlede internationale og europæiske virksomheder og organisationer for at drøfte kampagnen 2023-2025, " Et sikkert og sundt arbejdsmiljø i den digitale...