Højdepunkter

Hvordan kan mikrovirksomheder og små virksomheder anlægge en langsigtet bæredygtig risikovurderingspraksis? Lad os se, hvordan de gør i Frankrig. Nye undersøgelser viser, hvilke fordele der er ved OiRA, som er den risikovurderingsmetode, franske virksomheder foretrækker. OiRA, der står for online interaktiv risikovurdering, gør det muligt for EU-medlemsstater at oprette...

Europa-Kommissionen har iværksat en offentlig høring for at indsamle dokumentation om resultaterne og den bredere indvirkning af det arbejde, der varetages af de fire decentrale EU-agenturer: EU-OSHA, Eurofound, Cedefop og ETF, både individuelt og ud fra et tværgående perspektiv. Høringsaktiviteterne vil bidrage til Europa-Kommissionens igangværende evaluering af disse...

Den 8. marts bekræfter EU-OSHA på ny sin holdning, at kvinder og piger skal have ret til at bo og arbejde uden vold, både online og offline. Vi støtter UN Women's indsats for at bekæmpe vold mod kvinder i de digitale miljøer. Det er vigtigt at anlægge en tilgang til innovation og teknologi, der øger kvinders bevidsthed om deres rettigheder. Vi benytter denne lejlighed til at...

Selv om den erhvervsaktive befolkning generelt har et bedre helbred end personer uden for arbejdsmarkedet, kan arbejdspladserne også forårsage eller forværre sygdomme. Over fire ud af ti europæiske arbejdstagere oplyser, at deres stressniveau er steget som følge af pandemien. Denne belastning og andre psykosociale risikofaktorer som f.eks. manglende jobsikkerhed, lange...

Arbejdsmiljøfagfolkene og deres praksisser har måttet ændre sig med tiden for stadig at være relevante. Et nyt oplæg undersøger forebyggelsestjenesternes rolle med hensyn til at fremme overholdelsen af arbejdsmiljøstandarderne i Den Europæiske Union. Den peger på områder, hvor der mangler viden, og centrale spørgsmål vedrørende praksis med fagfolk på arbejdsmiljøområdet samt...

Samarbejdet om online interaktiv risikovurdering (OiRA) tæller nu 18 nationale partnere, efter at Ungarn har tilsluttet sig som den seneste medlemsstat. Det ungarske ministerium for teknologi og industri har iværksat en handlingsplan, som omfatter udvikling af 5 OiRA-værktøjer, der dækker nye sektorer, og tilpasning af 5 eksisterende værktøjer i overensstemmelse med ungarsk...

OSHwiki, vores samarbejdsbaserede onlineencyklopædi med information om arbejdsmiljø (OSH), er blevet moderniseret for at give en mere brugervenlig oplevelse. Med et nyt udseende og bedre navigation er det nu endnu nemmere at finde de oplysninger, du har brug for: udforsk efter tema, eller søg med nøgleord. Du kan finde relevant og pålideligt indhold om en lang række...

Hvert år den 4. februar afholdes den internationale kræftdag, der skal gøre os bevidste og få os i brechen for en verden fri for kræft. EU-OSHA er stærkt engageret i kampen mod kræft, som er den vigtigste årsag til arbejdsrelaterede dødsfald i EU. Til denne indsats hører EU-OSHA's undersøgelse af arbejdstageres eksponering, der identificerer kræftrisikofaktorer på...

Arbejdstilsyn har ved hjælp af sanktionssystemer og standardiserede foranstaltninger til formål at støtte overholdelsen af kravene til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i Den Europæiske Union. Disse systemer omfatter inspektioner på stedet foretaget af arbejdsinspektører med henblik på overvågning og håndhævelse af national lovgivning samt strategier for forebyggelse af...

Indførelsen af digitale systemer til overvågning af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, såsom apps, kameraer og wearables kan gøre tilværelsen sikrere for arbejdstagerne. Hvad enten målet er proaktivt (handler om forebyggelse) eller reaktivt (handler om afbødning), afhænger deres succes ofte af nøjagtigheden af den information, de indsamler og analyserer. Det er lige så...