Højdepunkter

01/07/2020

Kroatien giver stafetten videre. Tyskland overtager formandskabet for Rådet — et af EU's vigtigste beslutningsorganer — indtil den 31. december 2020. Over 18 måneder deler Tyskland plads med Portugal og Slovenien i en ny formandskabstrio.

Det tyske formandskab sigter mod at bekæmpe coronavirus og tackle de økonomiske konsekvenser af pandemien uden at forsømme andre vigtige spørgsmål, som EU står over for. Det overordnede mål er at sikre, at Europa kommer ud af krisen stærkere og mere modstandsdygtigt end nogensinde før.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fysisk krævende arbejde, såsom patienthåndtering, er en væsentlig risikofaktor for muskel- og skeletbesvær, som er et udbredt problem blandt sundhedsarbejdere, der ofte rapporterer om rygsmerter og smerter i overekstremiteterne. Hvordan kan vi så tackle muskel- og skeletbesvær i denne sektor?

Vores debatoplæg giver et overblik over muskel- og skeletbesvær på arbejdspladser i sundhedssektoren, gennemgår risikofaktorerne og drøfter, hvilke indgreb der kan foretages til effektivt at forebygge, reducere og håndtere muskel- og skeletbesvær.

18/06/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Udvidelsen af den globale handel i de seneste årtier har ført til vækst i de tværnationale forsyningsforbindelser. Det har ofte været ledsaget af en tendens i medlemsstaterne til at outsource i forsyningskæderne.

Dette debatoplæg omhandler de arbejdsmiljømæssige udfordringer og muligheder i forbindelse med de seneste og fremtidige ændringer i forsyningskædeforbindelserne. Forfatterne giver eksempler på god praksis og drøfter vejen frem.

08/06/2020

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

De seneste data fra 2019-udgaven af den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER) er blevet tilføjet til vores ESENER-datavisualiseringsværktøj.

For første gang er det således muligt at sammenligne resultaterne af ESENER 2019 og ESENER 2014 på europæisk plan og landeplan, og efter branche eller virksomhedsstørrelse.

02/06/2020

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Med intelligente personlige værnemidler loves der større sikkerhed og komfort på arbejdspladsen gennem brug af forbedrede materialer eller elektroniske komponenter. Der er dog hindringer, der skal overvindes, for at de kan blive indført på de europæiske arbejdspladser. Et nyt diskussionspapir undersøger de muligheder, der åbnes op for, og risiciene ved disse nye teknologier.

Selvom organisatoriske foranstaltninger og kollektive beskyttelsesforanstaltninger altid bør prioriteres, er brugen af personlige værnemidler ved at blive en intelligent støtte.

01/06/2020

© EU-OSHA

OSH Barometer er det første datavisualiseringsværktøj med opdateret information om status og tendenser på arbejdsmiljøområdet i EU.

Værktøjet er bygget op omkring fire grupper af indikatorer for en række emner relateret til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, herunder arbejdstilsyn, nationale strategier, arbejdsforhold og arbejdsmiljøstatistikker. Du kan visualisere og sammenligne data, skabe grafik og downloade rapporter om specifikke emner.

OSH Barometer opdateres regelmæssigt med nye indikatorer, data og funktioner.

Pages

Pages