You are here

Højdepunkter

24/07/2019

Napo er helten i række korte arbejdsmiljørelaterede animationsfilm, som er produceret af Napokonsortiet. Filmene er humoristiske, men tankevækkende, og de rummer et alvorligt budskab.

Napo og hans kolleger kommunikerer uden ord. Det betyder, at filmene kan nå ud til alle uanset alder og baggrund overalt i Europa og være med til at sprede budskaber af betydning for arbejdsmiljøområdet.

18/07/2019
@Annie Spratt on Unsplash

EU-OSHA organiserede i samarbejde med ENETOSH (European Network Education and Training in Occupational Safety and Health) et seminar, som behandlede emnet muskel- og knoglelidelser (MSD) blandt unge og arbejdstagere. Seminaret var organiseret inden for rammerne af et arbejdsmiljøoversigtsprojekt om muskel- og knoglelidelser med henblik på den kommende kampagne "Sunde arbejdspladser letter belastningen", som starter i oktober 2020.

09/07/2019

© EU-OSHA/Fernando Aramburu Garrido 

Ved en sammenkomst den 5. juni markerede EU-OSHA 25 års samarbejde med sine partnere om et sikrere, sundere og mere produktivt Europa.

Der herskede en ganske særlig stemning, da EU-OSHA's netværk mødtes til en foredrags- og diskussionsrække omkring EU-OSHA's hidtidige virke og dets fremtidsudsigter.

Vi vil gerne takke alle, der deltog og gjorde dette til en enestående begivenhed.

Se videoen med højdepunkter fra arrangementet

01/07/2019

Fra 1. juli til 31. december 2019 varetager Finland formandskabet for EU-Rådet. I tæt samarbejde med Rumænien og Kroatien, de andre medlemmer af den nuværende formandstrio, vil Finland arbejde for et konkurrencedygtigt og socialt inklusivt EU, fremme tiltag over for klimaforandringer og beskytte borgernes sikkerhed.

Det finske formandskab støtter EU's køreplan for kræftfremkaldende stoffer og påtænker at afholde en konference om forebyggelse af arbejdsrelateret kræft i november.

25/06/2019

Agency staff with Daimler's health and safety representatives.

Selv om det hovedsageligt er rettet mod mikrovirksomheder og små virksomheder, har den multinationale bilproducent Daimler udviklet og tilpasset en virksomhedsspecifik løsning for risikovurdering af arbejdspladser på basis af EU-OSHA's OiRA. OiRA-platformen blev oprindeligt udviklet for at give EU-OSHA's nationale partnere (såsom fagministerier eller arbejdstilsyn) værktøjer til vurdering af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, som er sektorspecifikke og skræd

14/06/2019

Årsrapporten for 2018 skitserer, hvordan EU-OSHA forfulgte sit mål om at opnå sikrere og sundere arbejdspladser i Europa. 

Væsentlige milepæle omfatter iværksættelsen af kampagnen for 2018-19, "Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien", og offentliggørelsen af projektet om arbejdsmiljø i mikrovirksomheder og små virksomheder samt fremsynsprojektet om nye risici og risici i fremvækst som følge af digitaliseringen. Resultaterne af disse projekter vil informere beslutningstagningen og inspirere til en kommende arbejdsmiljøkampagne.

Pages