Højdepunkter

13/12/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Efter et vellykket topmøde som afslutning på kampagnen for 2018-19 Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien siger EU-OSHA tak til alle partnere for at have deltaget i kampagnen. Det er takket være deres hårde arbejde, at kampagnen har været så effektiv.

Forberedelserne til den næste kampagne er allerede godt i gang. Kampagnen for 2020-22 — Sikre og sunde arbejdspladser letter byrden — sætter fokus på muskel- og knoglelidelser, et vedholdende problem, der påvirker millioner af arbejdstagere i Europa.

21/11/2019

© INSHT

Vores ny rapport indeholder en gennemgang af faglitteraturen om bestemte arbejdsrelaterede sygdomme — såsom smitsomme sygdomme og allergier — forårsaget af biologiske agenser. Den omfatter også resultaterne af en rundspørge blandt eksperter og en evaluering af de systemer, som EU-medlemsstaterne anvender til at overvåge sådanne sygdomme og eksponeringer. Rapporten kommer med anbefalinger til bedre overvågningspraksis, forebyggelsesstrategier og politikker.

20/11/2019

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Situationer, hvor vanskelige personer skal håndteres, gentagelsesprægede arm- og håndbevægelser og løftning og flytning af mennesker eller tunge læs — disse nævnes i stigende grad af virksomheder som faktorer, der medfører en risiko for arbejdstageres sundhed i hele Europa. Det fremgår af de første resultater af den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-3).

15/11/2019

© Cristina Vatielli 

Vores nye samlede europæiske oversigtsrapport og resumé ser på, hvordan muskel- og knoglelidelser påvirker Europas arbejdsstyrke, samfund og økonomi.

Disse publikationer er en del af et stort EU-OSHA-projekt, der har til formål at analysere nationale og europæiske data om muskel- og knoglelidelser, deres indvirkning på sundhed og arbejde, risikofaktorer og foranstaltninger til forebyggelse og til tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

12/11/2019

EU-OSHA og dets partnere og interessenter samles i Bilbao til den sidste milepæl i kampagnen 2018-19 -– Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien.

Topmødet fejrer kampagnens resultater og giver de delegerede lejlighed til at udveksle erfaringer og bedste praksis vedrørende substitution af skadelige stoffer, minimering af eksponeringen for kræftfremkaldende stoffer og udfordringer for effektiv forebyggelse.

07/11/2019

EU-OSHA's platform til online interaktiv risikovurdering — OiRA — er et vigtigt resultat i agenturets 25-årige indsats for at fremme og lette effektiv risikovurdering og -styring på arbejdspladsen.

Den brugervenlige webbaserede platform hjælper virksomheder overalt i Europa, navnlig mikrovirksomheder og små virksomheder, med at vurdere og styre arbejdsmiljørisici på tværs af sektorer og på mange europæiske sprog.

OiRA har været medvirkende til at EU-OSHA og deres partnere har kunnet nå ud til mikrovirksomheder og små virksomheder og forbedre arbejdsmiljøet.

Pages

Pages