Højdepunkter

Den rivende udvikling i arbejdsverdenen giver mange udfordringer i forhold til at overholde arbejdsmiljøreglerne. Det har længe været et mål på europæisk og nationalt plan at forbedre overholdelsen. EU-OSHA har analyseret de nuværende nationale strategier og gennemførte tiltag til støtte for overholdelsen af arbejdsmiljøreglerne i fem forskellige lande, og har netop...

Den EU-dækkende ESENER-undersøgelse (den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst), der gennemføres af EU-OSHA, ser på, hvordan de europæiske arbejdspladser håndterer arbejdsmiljørisici i praksis. ESENER involverer tusindvis af virksomheder og organisationer i hele Europa og dækker psykosociale risici, digitalisering samt drivkræfter og hindringer...

Udvikling i retning af bæredygtighed – såsom fremme af en cirkulær økonomi eller bæredygtig kontraktindgåelse – kan have direkte konsekvenser for arbejdsmiljøet. For at garantere sikre og sunde arbejdsvilkår under Europas grønne omstilling inden 2040 er det vigtigt at integrere arbejdsmiljøhensyn grundigt i bæredygtighedsinitiativer på alle relevante policyområder. Få mere at...

Priserne for god arbejdsmiljøpraksis, der er organiseret i samarbejde med vores nationale focal points, belønner alle typer organisationer i hele Europa og præsenterer innovative tilgange, der fremmer arbejdstagernes trivsel. Eksemplerne på god praksis bør aktivt forebygge arbejdsmiljørisici i forbindelse med indførelsen af digitale teknologier på arbejdspladsen. Efter...

Det digitale platformsarbejde omfatter en lang række job og arbejdere, der står over for meget forskellige arbejdsmiljøudfordringer. For at supplere de eksisterende materialer, der skal skabe opmærksomhed om dette prioriterede område i kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø , deler EU-OSHA: En infografik , der giver et hurtigt overblik over tal og fakta, topsektorer...

EU-OSHA fremhæver vigtigheden af at prioritere arbejdsmiljøet ved at deltage i den 34. internationale kongres om arbejdsmiljø (ICOH) , der afholdes i Marrakesh. EU-OSHA analyserer arbejdsmiljøsituationen i Europa i et symposium og drøfter resultaterne fra undersøgelsen om arbejdstagernes eksponering for kræftrisikofaktorer . Desuden har agenturet en informationsstand, hvor...

Den internationale arbejdsmiljødag sætter fokus på retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle. I 2024 fokuseres der på klimaændringernes indvirkning på arbejdsmiljøet . EU-OSHA arbejder målrettet med forskning inden for konsekvenser af klimaforandringer og politikker for tilpasning af arbejdstagernes arbejdsmiljø, og med at tilbyde praktisk vejledning i at håndtere...

Et sikkert arbejdsmiljø og kvalitetstid med familien kan lyde som et vældigt privilegium. Men i EU er det en ret for alle arbejdstagere. En ugentligt arbejdstid på maks. 48 timer, tilstrækkelig tid mellem arbejdsdagene til at hvile ud og tid til at investere i privatlivet – din trivsel er en prioritet for EU. Det gælder også overholdelsen af minimumskrav til sikkerhed og...

Digitaliseringen ændrer arbejdspladsen og gør AI-baserede personaleledelsesteknologier (AIWM-teknologier) til et prioriteret arbejdsmiljøområde . Vores seneste artikel undersøger forholdet mellem kunstig intelligens og den skiftende ledelsesdynamik på arbejdspladsen. Der bruges patentdata til at analysere AI-baserede ledelsesteknologier, deres tilsigtede funktioner og...

I forbindelse med kvindernes internationale kampdag i 2024 har EU-OSHA offentliggjort et nyt debatoplæg, der omhandler kønsdimensionen ved telearbejde og de vigtigste udfordringer, som kvinder står over for. I oplægget sættes der fokus på konsekvenserne af overgangen til telearbejde og hybride arbejdsmodeller, og hvordan disse forandringer påvirker kvinders trivsel og...