Højdepunkter
12/08/2020

Inddragelse af unge er omdrejningspunktet for den internationale ungdomsdag i 2020

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

I lyset af covid-19-pandemien og klimakrisen, som kræver en hurtig global indsats, er det yderst vigtigt at inddrage unge aktivt. Det er derfor, at den internationale ungdomsdag den 12. august sætter fokus på at inddrage unge på alle niveauer af samfundet i meningsfyldte initiativer for at imødegå de aktuelle udfordringer.

EU-OSHA bidrager ved at fremme en kultur med sunde arbejdspladser, hvilket er en forudsætning for unge arbejdstageres arbejdsmiljøkompetencer, og for at de får et bæredygtigt arbejdsliv.

Vi ønsker at hjælpe de 120 mio. unge, der kommer i den erhvervsdygtige alder hvert år, ved at give dem skræddersyet information om deres arbejdsmiljø.

Se mere i vores sektion om arbejdsmiljø og unge arbejdstagere.

Læs et referat fra vores seneste seminar for børn og unge arbejdstagere om muskel- og skeletbesvær.

Brug Napo-film og materialerne "Napo på arbejdspladsen" til at øge bevidstheden og starte diskussioner blandt unge arbejdstagere om muskel- og skeletbesvær.

Få mere at vide om dette års temaer og aktiviteter på den internationale ungdomsdag.