Verdensdagen for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen 2023: Fokus på alles ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Image

© djvstock - stock.adobe.com

Verdensdagen for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, der finder sted hvert år den 28. april og arrangeres af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), sættes der i år fokus på sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen som et grundlæggende princip – og en grundlæggende rettighed.

Hos EU-OSHA er denne fejring kædet sammen med princip nr. 10 i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Med dette princip fastslås det, at et sundt, sikkert og veltilpasset arbejdsmiljø er forudsætningen for et stærkt, retfærdigt og inklusivt socialt Europa.

Hvis du vil vide mere om betydningen af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, står vores superhelt NAPO klar til at guide dig.

En forebyggelseskultur på tværs af virksomheder i Europa og forbedrede arbejdsvilkår for alle arbejdstagere er afgørende for at gøre arbejdspladserne sikrere og mere produktive.