Højdepunkter

Back to highlights

Den internationale arbejdsmiljødag 2022 tilskynder til at samarbejde om at opbygge en stærk arbejdsmiljøkultur

Image

Den internationale arbejdsmiljødag, som fejres hvert år den 28. april og organiseres af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), ser i år på, hvordan inddragelse og social dialog kan bidrage til en stærk og positiv arbejdsmiljøkultur. Under mottoet "Opbyg en positiv arbejdsmiljøkultur sammen" udgiver ILO en rapport og organiserer et globalt webinar.

Social dialog er også en af indikatorerne i EU-OSHA's datavisualiseringsværktøj, OSH Barometer. Barometeret indeholder kvantitative data og kvalitative beskrivelser af de sociale dialogsystemer på EU-plan og i de enkelte medlemsstater.

Dataene suppleres af et nyt debatoplæg om kvaliteten af social dialog og overenskomstforhandlinger på arbejdsmiljøområdet. Den gennemgår relateret faglitteratur og præsenterer en metodisk og begrebsmæssig tilgang til måling af kvaliteten af arbejdsmarkedsrelationerne på arbejdsmiljøområdet.

Få mere at vide om ILO's internationale arbejdsmiljødag

Læs debatoplægget Measuring the quality of social dialogue and collective bargaining in the field of occupational safety and health

Besøg datavisualiseringsværktøjet OSH Barometer