Verdensdagen for mental sundhed: Se det nye afsnit på vores websted om arbejdsrelaterede psykosociale risici og mental sundhed.

Image

© WHO

Lad os gå sammen om at skabe et sundere og mere positivt arbejdsmiljø for alle på den internationale dag for mental sundhed! Den afholdes hvert år den 10. oktober, og dette års motto, "Vores sind, vores rettigheder", understreger, at mental sundhed er en grundlæggende menneskerettighed for alle. 

Arbejde af god kvalitet kan styrke den mentale sundhed. Dog beretter ca. 27 % af arbejdstagerne, at de oplever stress, depression eller angst, som skyldes eller forværres af arbejdet. Problemer som tunge arbejdsbyrder, manglende kontrol, jobusikkerhed eller chikane er psykosociale risikofaktorer, der kan forebygges.

Læs mere om dette i det nye temaafsnit på vores webside om psykosociale risici og mental sundhed. Her beskrives EU-OSHA's forskningsprojekt (2022-2025), som har til formål at tilvejebringe information til brug for politikudformning, forebyggelse og bevidstgørelse. Forskningen fokuserer på fakta og tal, forvaltning af politik og praksis, vejledning og værktøjer, indsigt i håndtering af vold og tilgange til tilbagevenden til arbejdet, og inddrager samtidig mangfoldighed og sårbare grupper.

For at markere dagen arrangerer Europa-Kommissionen en konference i Bruxelles om en samlet EU-tilgang, der prioriterer god mental sundhed for alle: An EU comprehensive approach that prioritises sound mental health for all, som supplement til dens "samlede tilgang til mental sundhed".