Den internationale kræftdag 2024: Se sprogversionerne af resultaterne af undersøgelsen af arbejdstagernes eksponering nu

Image
World Cancer Day

© cienpies/stock.adobe.com

den internationale kræftdag, der afholdes hvert år den 4. februar, går EU-OSHA med i kampen mod kræft, der fremstår som den primære årsag til arbejdsrelaterede dødsfald i EU.

EU-OSHA's seneste undersøgelse af arbejdstageres eksponering viste, at UV-stråling og emissioner fra dieselmotorer er de hyppigste kræftrisikoeksponeringer på de europæiske arbejdspladser. Undersøgelsen bidrager til at forbedre de forebyggende tiltag og til at opdatere evidensbaserede politikker i EU. 

Undersøg de første resultater og metoderesuméet ( engelsk, finsk, fransk, tysk, græsk, spansk, ungarsk, portugisisk)

Læs mere i vores tematiske webafsnit om undersøgelsen af arbejdstageres eksponering