Den internationale kræftdag 2023: en lejlighed til at fokusere på arbejdsrelateret kræft

Image

© UICC

Hvert år den 4. februar afholdes den internationale kræftdag, der skal gøre os bevidste og få os i brechen for en verden fri for kræft. EU-OSHA er stærkt engageret i kampen mod kræft, som er den vigtigste årsag til arbejdsrelaterede dødsfald i EU.

Til denne indsats hører EU-OSHA's undersøgelse af arbejdstageres eksponering, der identificerer kræftrisikofaktorer på arbejdspladsen. Her ventes feltarbejdet afsluttet i denne måned, og de første resultater offentliggjort senere på året. Undersøgelsen sigter mod at skaffe information om bedre beskyttelse mod farlige stoffer. I sidste ende kan den bidrage til at ajourføre EU-lovgivningen.

Se EU-OSHA's infoark om kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen og de flersprogede faktablade om kræftfremkaldende stoffer og processer, der er offentliggjort som led i køreplanen for kræftfremkaldende stoffer – et tiltag, som EU-OSHA støtter aktivt.

Se den nye Napofilm "Hidden killers", der fortæller om risiciene ved procesgenererede kræftfremkaldende stoffer, og hvordan man forebygger dem.

Få mere at vide om den internationale kræftdag og kampagnen for at lukke hullet i kræftbehandlingen.