Højdepunkter

Back to highlights

Den internationale kræftdag 2021: Forebyggelse af kræftrisici på arbejdspladsen

Image

Den 4. februar hvert år henleder den internationale kræftdag hele verdens opmærksomhed på kræft og kræftforebyggelse, -diagnosticering og -behandling og anerkender organisationers, interessefællesskabers og enkeltpersoners indsats for at begrænse sygdommens globale virkning.

Covid-19-pandemien har påvirket kræftpatienter betydeligt på grund af udsættelse af screeninger, forsinkelser og ændring af behandlinger. I den henseende udgør Europas kræfthandlingsplan en mulighed for at afbøde pandemiens virkning på kræftbehandling og -støtte, og markerer endnu et skridt hen imod en stærk europæisk sundhedsunion og et mere sikkert, bedre forberedt og mere modstandsdygtigt EU.

Erhvervsbetinget kræft er fortsat et af de største sundhedsproblemer, som arbejdspladser i Europa står over for. Ifølge køreplanen for kræftfremkaldende stoffer forbindes over halvdelen af de arbejdsrelaterede dødsfald i EU med eksponering for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen.

Partnerne i køreplanen præsenterede en ny strategi for 2020-2024 på det tyske EU-formandskabs konference "STOP kræft på arbejdspladsen", som blev afholdt i november 2020. Målene med strategien er bl.a. at hjælpe virksomheder og arbejdstagere med at forebygge eksponering for kræftfremkaldende stoffer og minimere virkningerne på arbejdsstyrken.

Se køreplanen for kræftfremkaldende stoffer og EU-OSHA's tiltag inden for erhvervsbetinget kræft

Se undersøgelsen af arbejdstageres eksponering for kræftrisikofaktorer i Europa

Learn more about the adoption of Europe’s Beating Cancer Plan 

Join #WorldCancerDay  and the #IAmAndIWill campaign

Share this on: