Højdepunkter
04/02/2020

Den internationale kræftdag 2020: fokus på samarbejde om at sikre kræftfrie arbejdspladser

Image by Jill Wellington from Pixabay

I løbet af de seneste 20 år har den internationale kræftdag den 4. februar udviklet sig til en stærk bevægelse, der inspirerer organisationer, befolkningsgrupper og enkeltpersoner til at øge bevidstheden om kræft og gøre en indsats for at mindske indvirkningen af denne sygdom globalt.

Erhvervsbetinget kræft er stadig den største udfordring for sundheden på de europæiske arbejdspladser. Hvert år får 120 000 personer kræft efter at have været eksponeret for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen.

Gennem forskning og oplysningskampagner bidrager EU-OSHA aktivt til at bekæmpe erhvervsbetinget kræft. Vi forbereder i øjeblikket en undersøgelse, hvor vi vil indsamle omfattende data om arbejdstageres eksponering for kræftrisikofaktorer i Europa. Formålet med undersøgelsen er at kunne målrette oplysningskampagner og forebyggende tiltag bedre samt bidrage til evidensbaseret politikudformning.

Læs mere om vores projekt om undersøgelse af eksponering for kræftrisikofaktorer på arbejdspladsen i Europa

Se vores webafsnit om erhvervsbetinget kræft

Se vores køreplan for kræftfremkaldende stoffer og den aktive rolle, EU-OSHA spiller

Deltag i den internationale kræftdag og #IAmAndIWill-kampagnen