Arbejdstagere med funktionsnedsættelse og arbejdsmiljø: Nyt temabaseret webafsnit

Image

© pressmaster- stock.adobe.com

Af de 42,8 millioner personer med funktionsnedsættelse i den erhvervsaktive alder i EU er kun ca. halvdelen i beskæftigelse i dag. Det er af afgørende betydning, at arbejdspladser fremmer en god sundhedstilstand og yder støtte til mennesker med funktionsnedsættelse, så de kan få adgang til eller vende tilbage til arbejdsmarkedet og forblive i beskæftigelse.

Europa-Kommissionens beskæftigelsespakke for mennesker med handicap skal sikre, at mennesker med funktionsnedsættelse opnår lige adgang til arbejdsmarkedet. EU-OSHA bidrager ved at tilbyde relevant information og materialer.

Brug et øjeblik på at udforske vores nye webafsnit om arbejdstagere med funktionsnedsættelse, og se den store samling materialer i OSHwiki-artiklen om helbredsproblemer, funktionsnedsættelse, beskæftigelse og tilbagevenden til arbejdet.

For at skabe sikrere og sundere arbejdspladser er det afgørende at favne en mangfoldig arbejdsstyrke!