Højdepunkter
06/05/2020

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær: hvorfor er det stadig så udbredt, og hvad kan der gøres for at beskytte arbejdstagere og virksomheder?

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

EU-OSHA's seneste forskning beskæftiger sig med, hvorfor muskel- og skeletbesvær fortsat er et stort arbejdsmiljøproblem på Europas arbejdspladser – trods den intense lovgivningsmæssige indsats til forebyggelse heraf.

Vores nye litteraturgennemgang ser på nye og opdukkende risici for arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær og tendenser i forbindelse hermed, mangler i de nuværende forebyggelsesstrategier, og hvordan de forebyggende tiltag kan forbedres. Den indgår i et bredere projekt, hvor man har analyseret de eksisterende politikker, programmer og værktøjer til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær. Som nøglen til effektiv forebyggelse peger supplerende casestudier fra seks europæiske lande på evidensbaserede helhedstilgange til at håndtere risici på arbejdspladsen.

Dette arbejde er en del af flere års forskning, der skal støtte forebyggelse og behandling af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær ved at give pålidelige oplysninger og retningslinjer til politiske beslutningstagere, nationale myndigheder, arbejdsgivere og brancheorganisationer. Resultaterne vil også indgå i vores arbejdsmiljøkampagne for 2020-22 "Sunde arbejdspladser letter belastningen".

Læs hele litteraturgennemgangen, se resuméet, og udforsk casestudierne fra 6 lande og 25 eksempler på politik