Højdepunkter
12/03/2020

Arbejdsrelaterede muskel- og knoglelidelser: ny sammenfattende rapport supplerer EU-resultater med nationale data

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

Denne seneste sammenfattende rapport er en del af et større EU-OSHA-projekt, som analyserer nationale og europæiske data om arbejdsrelaterede muskel- og knoglelidelser (MSD). Rapporten undersøger udbredelsen og omfanget af muskel- og knoglelidelser, de tilknyttede risikofaktorer, deres virkning på sundheden og forebyggelsen på arbejdspladserne.

Publikationen supplerer resultaterne på EU-niveau med nationale data og analyser fra ti lande (Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Ungarn, Nederlandene, Østrig, Finland og Sverige). Ved at dele nationale data på EU-niveau bidrager EU-OSHA til at øge kendskabet til muskel- og knoglelidelser blandt politiske beslutningstagere, arbejdsmiljøfagfolk og nationale myndigheder generelt.

Se den sammenfattende rapport og alle relaterede publikationer om arbejdsrelaterede muskel- og knoglelidelser: udbredelse, omkostninger og demografi i EU

Se vores OSHwiki-afsnit om muskel- og knoglelidelser