William Cockburn Salazar udnævnt til ny administrerende direktør for EU-OSHA

Image

© EU-OSHA

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har den glæde at kunne meddele, at bestyrelsen har udnævnt William Cockburn Salazar til agenturets nye administrerende direktør. William Cockburn Salazar har omfattende erfaring inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og bringer mange års ekspertise og engagement med sig til sin nye funktion. Han overtager ledelsen af agenturet i en tid, hvor det globale arbejdslandskab er under voldsom forandring takket være nye teknologier, fjernarbejde og ændrede beskæftigelsesstrukturer. 

Om sin udnævnelse udtaler William Cockburn Salazar: "Jeg er beæret over at stå i spidsen for EU-OSHA i arbejdet med at fremme en positiv risikoforebyggelseskultur på de europæiske arbejdspladser. Hver dag indtræffer der henved ti arbejdsulykker med dødelig udgang og yderligere 600 dødsfald som følge af arbejdsrelaterede sygdomme. Denne tankevækkende statistik er en tydelig påmindelse om, at der stadig er meget at gøre, og at alle fortjener at arbejde i et miljø, hvor sikkerhed, sundhed og trivsel er en prioritet. Jeg glæder mig over at kunne være med til at nå dette mål sammen med medarbejderne i Bilbao."

Sammen med EU-OSHA's team af engagerede fagfolk og de nationalt baserede focal points og deres trepartsnetværk vil han i sin periode som administrerende direktør for EU-OSHA – under bestyrelsens strategiske ledelse – arbejde for at styrke agenturets samarbejde med medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter, EU-institutionerne og andre relevante interessenter for at opfylde missionen om at forbedre arbejdsmiljøet i og uden for Europa.

Klik her for yderligere oplysninger om den administrerende direktør

Få mere at vide om EU-OSHA's ledelse