Brug af AI til automatisering af opgaver, samtidig med at arbejdstagerne beskyttes: Otte casestudier giver ny viden

Image

© Barriography - stock.adobe.com

EU-OSHA har netop offentliggjort otte casestudier for at belyse, hvordan automatisering af opgaver via systemer baseret på kunstig intelligens (AI) kan gennemføres med vellykket resultat for at sikre arbejdstagernes trivsel.

Publikationerne undersøger disse systemers indvirkning på sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen og identificerer drivkræfter, barrierer og succesfaktorer for bestræbelserne på at udnytte denne teknologi til fulde og samtidig beskytte arbejdstagerne.

Casestudierne dækker forskellige sammenhænge, herunder løftning, produktinspektion, grøftegravning, visuel genkendelse, inspektion af gas- og olieinfrastruktur, faktatjek, AI-baseret kvalitetskontrol af materiale, og inspektion af gasinfrastrukturselskabers arbejdssteder.

Vi vil snart offentliggøre en sammenlignende rapport med casestudier om AI-baserede systemer og avanceret robotteknologi til automatisering af opgaver.

Se alle publikationer om robotteknologi og AI.

Klik her, og få mere at vide om kampagnen Sikkert og sundt arbejde i den digitale tidsalder.