Højdepunkter

Back to highlights

Vi går sammen om kræftfrie arbejdspladser: Tid til handling

Image

Den europæiske kræftuge finder sted den 25.-31. maj for at mobilisere myndigheder, organisationer og enkeltpersoner i kampen mod kræft.

I år går vi sammen med Sammenslutningen af Europæiske Kræftforeninger (ECL) om at sætte fokus på gennemførelsen af Europas kræfthandlingsplan. Denne EU-tilgang til forebyggelse, behandling og pleje af kræft anerkender også forekomsten af arbejdsrelateret kræft og vigtigheden af protokoller for tilbagevenden til arbejdspladsen for patienter, overlevende og samfundet.

Lad os fjerne barriererne omkring kræft og arbejde er et af EWAC's initiativer, et webinar den 30. maj, som skal stimulere en policydialog med bidrag fra EU-OSHA. Målet er at øge bevidstheden om virkningerne af kræft på arbejdspladsen og foreslå konkrete tiltag og anbefalinger til at forbedre kommunikationen mellem arbejdsgivere og medarbejdere i forbindelse med kræft på arbejdspladsen.

Deltag i den europæiske kræftuge 2022. Det er tid til handling!

Følg #EWAC22 og #EUCancerPlan

Læs mere om arbejdsrelateret kræft, eksponeringsundersøgelsen blandt arbejdstagere vedrørende kræftrisikofaktorer i Europa og køreplanen for kræftfremkaldende stoffer