Højdepunkter
04/10/2019

Mod sikrere arbejdsmiljøer i skolen med OiRA

Den internationale lærerdag den 5. oktober er en anledning ikke bare til at sige lærerne tak, men til at reflektere over, hvordan deres status, rettigheder og arbejdsforhold kan forbedres.

Arbejdsmarkedets parter på europæisk plan ETUCE og EFEE har i tæt samarbejde med EU-OSHA udviklet to onlineværktøjer for at hjælpe førskoleundervisnings- og børnepasningsinstitutioner og grundskoleuddannelser med at vurdere arbejdsmiljørisici og træffe forebyggende og effektive foranstaltninger, ikke bare for lærere, men for hele personalet.

Udviklingen af disse værktøjer blev indledt i 2016 med en fælles erklæring fra begge parter: Forebyggelse og bekæmpelse af psykosociale farer i uddannelsessektoren.

Risiciene inden for uddannelsessektoren er mangesidede, og værktøjerne omfatter en lang række forebyggelsesforanstaltninger — for psykosociale risici, risici for glide-, snuble- og faldulykker, risici som følge af manglende vedligeholdelse af bygninger, og mange flere.

Udforsk, og del OiRA-værktøjet for grundskoleuddannelser og OiRA-værktøjet for førskoleundervisnings- og børnepasningsinstitutioner

Flere nationale OiRA-partnere har allerede erkendt vigtigheden af et godt arbejdsmiljø i uddannelsessektoren og stillet et nationalt værktøj til rådighed på deres eget sprog. Se de tilgængelige værktøjer