You are here

Højdepunkter
29/06/2017

Towards age-friendly work in Europe: a life-course perspective on work and ageing from EU Agencies

EU's befolkning og arbejdsstyrke bliver ældre. Det har konsekvenser for beskæftigelsen, arbejdsvilkårene, levestandarden og velfærden. Hvordan imødegår vi disse udfordringer? En ny rapport, som OSHA har koordineret, viser, hvordan information fra fire agenturer kan støtte udformningen af komplementær politik, der i sin helhed udgør mere end summen af de enkelte dele. Rapporten bygger på agenturernes ekspertise inden for deres respektive områder, dækker de forskellige udfordringer, som er forbundet med en aldrende arbejdsstyrke, og ser på innovative løsninger.

  • EU-OSHA præsenterer eksempler på integrerede politiske tilgange til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for en aldrende arbejdsstyrke.
  • Eurofound undersøger arbejdsvilkårene for arbejdstagere i alle aldre, resultater inden for bæredygtigt arbejde i relation hertil, og ser på, hvordan de rigtige politiske tiltag kan bidrage til et længere arbejdsliv.
  • Cedefop undersøger, hvordan erhvervsuddannelse kan bidrage til at støtte aktiv aldring på arbejdspladsen.
  • EIGE ser på kønsaspektet i forbindelse med en aldrende arbejdsstyrke og drøfter de forskellige udfordringer, som mænd og kvinder står overfor.

Rapporten beskriver også konsekvenserne af langsigtede demografiske udviklingstendenser for beskæftigelsen og ser nærmere på værdien af livslang deltagelse i læring. Dette følges op af en opfordring til at finde løsninger, som fremmer aktiv aldring, og som sikrer, at ældre arbejdstagere forbliver aktive, kvalificerede og i beskæftigelse.

Læs agenturernes fælles rapport i sin helhed

Find ud af mere om projektet "Sikrere og sundere arbejde i alle aldre"

Læs om EU-OSHA's kampagne "Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre"