You are here

Højdepunkter
20/09/2017

Vikarer i fokus for en ny SLIC-kampagne

Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) lancerer en informations- og håndhævelseskampagne til fremme af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen hos vikarer og grænsearbejdere. Kampagnen med titlen “Safe and healthy work for temporary jobs” løber fra oktober 2017 til maj 2019.

Beskæftigelsen i vikarbureauer i Europa er steget kraftigt i de sidste 10 år. Vikarer kan være særligt sårbare, idet studier har vist, at de har en højere forekomst af arbejdsulykker end andre grupper af ansatte.

Der vil være inspektioner hos både vikarbureauer og brugervirksomhederne. Kampagnen omfatter informations- og oplysningsaktiviteter samt et pilotprojekt om grænseoverskridende retshåndhævelse.

Der vil være et kick-off seminar til lancering af kampagnen den 20. og 21. september i Luxembourg, hvor Tim Tregenza, Network Manager hos EU-OSHA, præsenterer effektive ressourcer, der er specielt designet til at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at håndtere arbejdsmiljørisici, f.eks. de interaktive værktøjer til onlinerisikovurdering (OiRA).

Besøg kampagnens websted

Læs mere i rapporten Workforce diversity and risk assessment: Ensuring everyone is covered”