Omsorg for omsorgspersoner: psykosocial trivsel blandt social- og sundhedsarbejdere

Image

© Tatyana Gladskih - stock.adobe.com

Mere end en ud af ti arbejdstagere i EU er beskæftiget inden for social- og sundhedssektoren, hvilket blandt andet omfatter lægebehandling og institutionspleje samt socialt arbejde. Psykosociale risici er særligt udbredte i denne sektor, og disse omfatter blandt andet en stor arbejdsbyrde, tredjepartsvold, uregelmæssige arbejdstider og følelsesmæssigt krævende arbejde. Disse kan påvirke arbejdstagernes sundhed både fysisk og psykisk.

EU-OSHA's seneste diskussionsoplæg om psykosociale risici i social- og sundhedssektoren giver et overblik over disse risici, og hvor udbredte de er, og diskuterer, hvilke effektive tiltag der kan træffes til at forebygge, reducere og håndtere psykosociale risici på arbejdspladserne i social- og sundhedssektoren.

Læs mere i webafsnittet om social og sundhedssektoren.