Højdepunkter
20/05/2020

Håndtering af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær gennem effektive strategier, politikker og praksisser

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Hvad er bedst, når det gælder håndteringen af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær? Vores nye rapport udpeger 25 vidt forskellige initiativer i 14 lande — fra oplysningskampagner til inspektioner og lovgivning — og fremhæver, hvad der kan gøres for at forebygge muskel- og skeletbesvær, navnlig i SMV'er. Seks af disse initiativer undersøges i dybden. Det giver et indblik i, hvordan tiltag til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær fungerer i praksis. Denne rapport er en del af et mere omfattende projekt, hvor eksisterende politikker, programmer og værktøjer til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær er blevet analyseret sammen med eksisterende litteratur og statistisk dokumentation om emnet.

Forskningen afdækker flere nøgleelementer, der er vigtige for effektive politiktiltag, herunder alle interessenters engagement og deltagelse på alle niveauer, fremme af vedtagelsen af forebyggende foranstaltninger gennem positive incitamenter og hensyntagen til ergonomi.

Download rapporten og sammendraget "Prevention policy and practice: approaches to tackling work-related musculoskeletal disorders" (Forebyggelsespolitik og -praksis: tilgange til håndtering af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær) og de dertilhørende casestudier

Læs litteraturgennemgangen Work-related MSDs: why are they still so prevalent and what can be done to protect workers and businesses? (Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær: Hvorfor er det stadig så udbredt, og hvad kan der gøres for at beskytte arbejdstagere og virksomheder?)

Få mere at vide om vores forskning i arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær på vores særlige webside