Bekæmpelse af klimaændringer på den internationale arbejdsmiljødag

Image

© ILO

Den internationale arbejdsmiljødag sætter fokus på retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle. I 2024 fokuseres der på klimaændringernes indvirkning på arbejdsmiljøet.

EU-OSHA arbejder målrettet med forskning inden for konsekvenser af klimaforandringer og politikker for tilpasning af arbejdstagernes arbejdsmiljø, og med at tilbyde praktisk vejledning i at håndtere arbejdsmiljørisiciene. Blandt vores bidrag er en vejledning i håndtering af varme på arbejdspladsen, der findes på over 20 sprog, og en rapport, der undersøger konsekvenserne for arbejdsmiljøet i fremtidens landbrug og skovbrug. Et fremsynsprojekt og en arbejdsmiljøspecifik oversigt over klimaforandringernes virkninger er i en forberedende fase.

Ved at udfylde videnshuller er vi med til at skabe sikrere og sundere arbejdspladser i lyset af de miljømæssige udfordringer.

Se denne plakat for yderligere oplysninger om EU-OSHA's arbejde med klimaforandringer og arbejdsmiljø.