Indsend dit bidrag til prisuddelingen for god praksis, og gå den digitale tidsalder i møde!

Image

© EU-OSHA

Priserne for god arbejdsmiljøpraksis, der er organiseret i samarbejde med vores nationale focal points, belønner alle typer organisationer i hele Europa og præsenterer innovative tilgange, der fremmer arbejdstagernes trivsel. Eksemplerne på god praksis bør aktivt forebygge arbejdsmiljørisici i forbindelse med indførelsen af digitale teknologier på arbejdspladsen. Efter konkurrencen i hvert deltagende land udvælger en tværeuropæisk dommerkomité de endelige vindere.

Det er den perfekte mulighed for at deltage i den nye kampagne Sikkert og sundt arbejdsmiljø i den digitale tidsalder, dele god praksis i hele Europa og blive inspireret af andre.

Se de nationale tidsfrister og læs mere om konkurrencen.

Download ansøgningsskemaet.