Højdepunkter
27/07/2020

Stop pandemien: EU-OSHA's handlingsplan for sunde arbejdspladser

© EU-OSHA

Under sloganet "Sikre og sunde arbejdspladser standser pandemien" har EU-OSHA taget initiativ til at håndtere de sundheds- og sikkerhedsmæssige udfordringer, der er forbundet med den aktuelle pandemi. Initiativet har udmøntet sig i en række retningslinjer til håndtering af covid-19 på arbejdspladsen.

Ressourcerne omfatter: EU's retningslinjer for begrænsning af smittespredningen og for forebyggende tiltag med henblik på en sikker og tryg tilbagevenden til arbejdet, information om, hvordan eksponeringen for biologiske agenser mindskes, oplysningsvideoer og en række links til materiale om god praksis fra EU's institutioner og internationale organisationer.

Handlingsplanen supplerer agenturets kampagne om muskel- og skeletbesvær, Let belastningen, som iværksættes i oktober. Webstedet for den kommende kampagne tilbyder allerede praktiske vejledninger, værktøjer og visuelle ressourcer, som skal bidrage til at skabe et sundt arbejdsmiljø ved telearbejde i hjemmet.

Vær med, og spred nyheden. Hjælp os med at bekæmpe pandemien.

Se alle covid-19-ressourcer til arbejdspladsen i afsnittet Sikre og sunde arbejdspladser standser pandemien

Følg hashtaggene #EUhealthyworkplaces og #StopthePandemic