Styring af sikkerhed og sundhed for transport- og godshåndteringsarbejdere: Ny ESENER-rapport udkommet

Image

© EU-OSHA

Transport- og godshåndteringssektoren er meget bredspektret og omfatter mange forskellige roller, bl.a. chauffører, lagerforvaltere osv. Med over 10 millioner arbejdstagere i EU er en målrettet tilgang til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen afgørende.

EU-OSHA har offentliggjort rapporten Transportation and storage activities – Evidence from the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER), der på basis af resultaterne fra de tre spørgeundersøgelsesrunder (2019, 2014 og 2009) og interview med sektorrepræsentanter ser nærmere på arbejdsmiljøledelse inden for sektoren.

Rapporten identificerer bestemmende faktorer som virksomhedsstørrelse og de vigtigste risikofaktorer blandt arbejdstagerne, f.eks. langvarigt stillesiddende arbejde og risikoeksponering i forbindelse med betjening af maskiner. Publikationen undersøger også de hyppigste helbredsproblemer, herunder muskel- og skeletbesvær og mentale sundhedsproblemer, og foreslår skræddersyede politikanbefalinger for at forbedre arbejdsmiljøet i sektoren.

Et resumé af rapporten er også tilgængeligt, og omfattende undersøgelsesresultater for sektoren findes i ESENER-datavisualiseringen.