Højdepunkter
05/08/2020

Interessenter anerkender EU-OSHA's arbejde for at skabe europæisk merværdi

© EU-OSHA 

EU-OSHA's spørgeundersøgelser blandt agenturets interessenter for 2020 bekræfter, at der er en opfattelse af, at agenturet bidrager positivt til at skabe risikobevidsthed og finde løsninger inden for arbejdsmiljøområdet samt til at forbedre arbejdsmiljøet (90 % af de adspurgte).

85 % af de adspurgte angiver, at agenturet sætter fokus på de rette arbejdsmiljømæssige prioriteter, og 87 % mener, at EU-OSHA's arbejde tilfører merværdi til det arbejde, der varetages af andre, f.eks. nationale organisationer. 94 % har anvendt EU-OSHA's arbejde til mindst ét formål.

Over 1 700 interessenter har besvaret undersøgelsen for 2020, herunder fortrinsvis virksomheder og fagfolk fulgt af politiske beslutningstagere og forskere.  Undersøgelsen viser, at agenturet overordnet set når sine ambitiøse mål for alle de centrale resultatindikatorer: relevans, nytteværdi, EU-merværdi, indvirkning og præstation. Agenturet nåede også hovedparten af sine mål for forsvarlig forvaltning.

Se resultaterne af spørgeundersøgelsen blandt interessenterne i denne PowerPoint-præsentation

Se infografikken om EU-OSHA's centrale præstationsindikatorer for 2019