3 x Færdigheder. Højdepunkter og indsigter fra 5-agentur-arrangementet

Image

© Cedefop

Som en del af det europæiske år for færdigheder blev konferencen "Skills, skills, skills! Skills for people, skills for competitiveness, skills for sustainability" (3 x færdigheder – færdigheder for mennesker, færdigheder for konkurrencedygtighed, færdigheder for bæredygtighed) afholdt i Bruxelles den 20. september. Det blev en lejlighed til at se nærmere på data, tendenser og udfordringer i forbindelse med udviklingen af nødvendige færdigheder på arbejdsmarkedet, både nu og fremover. Nødvendigheden af en "færdighedsrevolution" som drivkraft for EU's vækst og konkurrenceevne var en rød tråd i diskussionerne. 

Talere fra Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og de fem EU-agenturer under GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (CedefopEurofoundEU-OSHAETF og ELA) delte ud af deres indgående viden om dette emne.

Læs mere om de vigtigste budskaber og konklusioner fra dette arrangement.

Se optagelsen.

Bliv klog på det europæiske år for færdigheder.