You are here

Højdepunkter
12/09/2017

Oplysningsblade om "sikrere og sundere arbejde i alle aldre" foreligger på flere sprog

Korte sammenfatninger af de vigtigste resultater af det treårige projekt om "sikrere og sundere arbejde i alle aldre – arbejdsmiljø i forbindelse med en aldrende arbejdsstyrke" er nu tilgængelige på 19 sprog.

Oplysningsbladene omhandler de fordele, ældre arbejdstagere bibringer organisationer, de øgede risici, kvinder udsættes for på arbejdspladsen, og de ordninger for revalidering og tilbagevenden til arbejdet, der er indført i hele Europa.

De giver også et overblik over politikker og strategier med henblik på at støtte Europas aldrende arbejdsstyrke.

Download oplysningsbladene og se, hvilke andre emner der behandles

Sikrere og sundere arbejde i alle aldre: Endelig samlet analyserapport

Find ud af mere om projektet "Sikrere og sundere arbejde i alle aldre"