Betydningen af forebyggelsestjenester for at sikre bedre arbejdsmiljøpraksis og vedvarende overholdelse

Image

© Dušan Cvetanović - PEXELS

Arbejdsmiljøfagfolkene og deres praksisser har måttet ændre sig med tiden for stadig at være relevante. Et nyt oplæg undersøger forebyggelsestjenesternes rolle med hensyn til at fremme overholdelsen af arbejdsmiljøstandarderne i Den Europæiske Union. Den peger på områder, hvor der mangler viden, og centrale spørgsmål vedrørende praksis med fagfolk på arbejdsmiljøområdet samt udfordringer på politik- og forskningsområdet.

Baseret på analyser af den europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER) er erfaringerne med arbejdsmiljøtjenester forskellige medlemsstaterne imellem. Udfordringerne er bl.a. servicekvalitet og et skift fra uafhængighed til virksomheders materielle interesser.

Læs oplægget om forebyggelsestjenester og eksperter i Europa, Occupational safety and health prevention services / experts in Europe

Se OSHWiki-artiklen Analysis of findings from ESENER 3 on prevention services to supporting OSH in Europe

Se temaafsnittet om bedre overholdelse af arbejdsmiljøreglerne, Improving compliance with OSH regulations