Højdepunkter
15/09/2020

Sikrere arbejdspladser med OiRA i en tid med covid-19-pandemi: eksemplet fra Frankrig

 © EU-OSHA

Hvordan kan vi hjælpe små virksomheder med at beskytte deres medarbejdere, navnlig i den nuværende situation, hvor covid-19 har skabt en sundhedskrise uden sidestykke? Frankrig har for nylig fundet en glimrende løsning i form af en tilskudsordning.
Virksomheder med under 50 ansatte blev opfordret til at investere i forebyggende tiltag, blandt andet mod covid-19, og fik op til 50 % af omkostningerne refunderet gennem tilskud fra Assurance Maladie - CNAM i maj. En betingelse for at kunne søge var en afsluttet arbejdspladsvurdering med onlineværktøjet til interaktiv arbejdspladsvurdering (OiRA)  som anbefalet værktøj.
Siden er der gennemført over 700 arbejdspladsvurderinger med OiRA-værktøjer i Frankrig, f.eks. inden for vejtransportsektoren, hotel- og restaurationsbranchen og butiksbranchen.
Da der lanceres endnu en tilskudsordning i september, arbejder det franske nationale forsknings- og sikkerhedsinstitut for forebyggelse af arbejdsulykker og -sygdomme (INRS)  på at udvikle flere værktøjer, blandt inden for kontorarbejde, hvor et afsnit omhandler telearbejde, slagtere, fiskeforretninger, bagerier med flere.
Denne nationale løsning er et eksempel, der kan inspirere andre medlemmer af OiRA-fællesskabet til at tage del i lige så vellykkede kampagner.
Find ud af mere om de ni OiRA-værktøjer, der er tilgængelige i Frankrig, og mange flere i andre lande.