Højdepunkter

Back to highlights

AI-baserede personaleledelsessystemer bliver mere og mere udbredte: Hvad indebærer det for arbejdsmiljøet?

Image

Vector created by fullvector - freepik

Flere og flere virksomheder anvender AI-baserede systemer inden for personaleledelse for at øge deres effektivitet og produktivitet eller afdække arbejdsmiljørisici. Det omfatter også systemer til overvågning af arbejdstagernes præstationer og engagement eller systemer til automatisk planlægning og fordeling af arbejdet.

En ny rapport giver indblik i, hvad der kendetegner disse nye former for personaleledelse, hvor udbredte de er i Europa, og hvilke konsekvenser anvendelsen heraf har for arbejdstagerne. Desuden analyseres den gældende lovgivning på området. Rapporten indeholder også anbefalinger til udvikling og anvendelse af menneskeorienterede systemer på arbejdspladsen. En kommende supplerende rapport vil fokusere på, hvilke konsekvenser sådanne personaleledelsessystemer har for arbejdsmiljøet.

Læs rapporten og sammendraget Kunstig intelligens inden for personaleledelse: en oversigt

Læs policynotaterne om kunstig intelligens inden for personaleledelse: definitioner, udbredelse og konsekvenser og kunstig intelligens inden for personaleledelse: gældende og fremtidig lovgivning

Læs andre publikationer om nye former for personaleledelse

Mere om projektet Digitalisering af arbejdet