Højdepunkter
20/08/2020

Publikationer om eksponering for biologiske agenser i udsatte sektorer — nye sprogudgaver

© EU-OSHA / David Tijero Osorio

Eksponering for biologiske agenser såsom virusser og bakterier på arbejdspladsen kan medføre en række sundhedsmæssige problemer. Covid-19 er kun det mest iøjnefaldende eksempel, og der er flere sektorer, hvor arbejdstagere almindeligvis er særligt udsatte.

I en række diskussionsoplæg undersøges eksponeringer og relaterede sundhedsmæssige problemer i sektorer såsom sundhedspleje, affaldshåndtering, jordbrug, job, der indebærer rejseaktivitet og dyrerelaterede erhverv. Disse diskussionsoplæg, der i første omgang blev offentliggjort på engelsk, findes nu på andre sprog.

Læs diskussionsoplæggene

Gå til vores webside om biologiske agenser