Psykosociale risici og deres indvirkning på den mentale sundhed hos arbejdstagere med lav socioøkonomisk status

Image

© peopleimages.com - stock.adobe.com

Det hastigt skiftende arbejdsmarked er blevet en kilde til stress, angst og andre mentale sundhedsproblemer for mange mennesker. Arbejdstagere med lav socioøkonomisk status er i særlig grad eksponeret for psykosociale risici på arbejdspladsen – et forhold, der er blevet forstærket af covid-19 og den øgede digitalisering.

I en ny rapport analyserer EU-OSHA den europæiske forskning om emnet og drager konklusioner og giver politiske anbefalinger. Publikationen indeholder en række eksempler på god praksis, der er indført på enten organisations- eller sektorniveau, og som har kunnet forebygge og håndtere psykosociale risici for arbejdstagere med lav socioøkonomisk status.

Læs mere i rapporten og resuméet "Eksponering for psykosociale risici samt mentale sundhedsresultater hos europæiske arbejdstagere med lav socioøkonomisk status".

Få mere at vide om psykosociale risici på arbejdspladsen i vores opdaterede webafsnit om psykosociale risici og mental sundhed.

Er du interesseret i et andet perspektiv? Se Eurofounds nye rapport om psykosociale risici for arbejdstageres trivsel: Erfaringer fra covid-19-pandemien