Højdepunkter
20/11/2019

Psykosociale risici og stillesidden: ofte indberettede risikofaktorer i ESENER-undersøgelsen for 2019

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Situationer, hvor vanskelige personer skal håndteres, gentagelsesprægede arm- og håndbevægelser og løftning og flytning af mennesker eller tunge læs — disse nævnes i stigende grad af virksomheder som faktorer, der medfører en risiko for arbejdstageres sundhed i hele Europa. Det fremgår af de første resultater af den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-3).

Resultaterne fra 2019 bygger på samtaler, som er afholdt i over 45 000 virksomheder inden for alle størrelsesordner og sektorer i 33 europæiske lande.

Andre spørgsmål, som tages op i undersøgelsen for 2019, kaster et nyt lys over en række arbejdsmiljørisici i fremvækst, f.eks. følgerne af digitalisering og længerevarende stillesidden, der ifølge ESENER‑3 nu indberettes af europæiske virksomheder som den tredjehyppigste risikofaktor.

En sammenligning med resultaterne fra ESENER‑2 fra 2014 peger på en række tendenser på lands- og EU-plan, ikke blot inden for risikofaktorer, men også inden for arbejdsmiljøledelse og dermed forbundne drivkræfter og hindringer. Arbejdstagernes deltagelse i håndteringen af psykosociale risici er f.eks. faldet i en række lande til trods for anerkendelsen af, at en deltagelsesbaseret tilgang er af afgørende betydning for den vellykkede håndtering af disse stadig mere udbredte risici. Glædeligvis er andelen af virksomheder, der foretager risikovurderinger, dog steget i nogle lande.

Denne unikke datakilde er et uvurderligt værktøj, der er udformet med henblik på at præge udviklingen af nye politikker og på at hjælpe arbejdspladserne med at håndtere arbejdsmiljøet mere effektivt. En hel række publikationer og et splinternyt datavisualiseringsværktøj baseret på undersøgelsens resultater vil være tilgængelige fra 2020.

Læs mere om de første resultater fra ESENER-3

Få mere at vide om ESENER på vores websted