Psykosociale risikofaktorer og muskel- og skeletbesvær: Hvad kan vi lære om virkningen af digitale teknologier, forebyggelse og tilbagevenden til arbejdet?

Image

© Andreas Rudolf Ruhmanseder

En række diskussionsoplæg og artikler gennemgår den virkning, som psykosociale risikofaktorer (f.eks. uforholdsmæssigt stor arbejdsbelastning) kan have på udviklingen af muskel- og skeletbesvær.

De omfatter en publikation, der gennemgår digitaliseringens virkning på arbejdstageres eksponering for fysiske risikofaktorer (f.eks. gentagelsesprægede opgaver) og dermed på udviklingen af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær.

I publikationerne drøftes også forebyggelse af psykosociale risici og muskel- og skeletbesvær i fællesskab, og der redegøres for god praksis for varig tilbagevenden til arbejdet.

Find nærmere oplysninger her:

Tilbagevenden til arbejdspladsen efter sygemelding på grund af muskel- og skeletbesvær i forbindelse med psykosociale risici på arbejdspladsen

Psykosociale risikofaktorer på arbejdspladsen i forbindelse med forekomst og forebyggelse af muskel- og skeletbesvær (i forbindelse med nye arbejdsformer og digitalisering)

Psykosociale risikofaktorer for muskel- og skeletbesvær — forebyggelsestilgange