Psykosocial sundhed og muskel- og skeletbesvær er indbyrdes forbundet, og forskning viser hvordan

Image

Ny forskning fra EU-OSHA påviser en sammenhæng mellem psykosociale risikofaktorer og muskel- og skeletbesvær.

På baggrund af de nyeste europæiske data om indflydelsen på den psykiske trivsel undersøger forskere, hvordan psykosociale risici kan medvirke til og forværre muskel- og skeletbesvær, og hvordan muskel- og skeletbesvær kan sættes i forbindelse med psykosociale faktorer. De fremsætter anbefalinger til effektive tilgange til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær og drøfter, hvordan tidlige indgreb og støtte fra arbejdsgivere og kolleger kan gøre det lettere for arbejdstagerne at vende tilbage efter sygeorlov på grund af muskel- og skeletbesvær.  

Der er også anbefalinger til, hvordan arbejdstagernes sundhed og sikkerhed beskyttes under overgangen til telearbejde.

Læs mere i vores forskningsrapporter og sammendrag:

Find flere oplysninger under det prioriterede område for psykosociale risici i "Let belastningen"-kampagnen.