You are here

Højdepunkter
14/03/2018

Forebyggelse af arbejdsrelaterede sygdomme: EU-OSHA lancerer nyt afsnit på webstedet

Arbejdsrelaterede sygdomme fører årligt til ca. 200.000 dødsfald i Europa ifølge de seneste beregninger. Arbejdsrelaterede sundhedsproblemer og skader koster årligt EU 476 mia. EUR, et beløb, der kunne spares med de rette strategier, politikker og praksisser på arbejdsmiljøområdet. EU-OSHA prioriterer at øge bevidstheden om sådanne sygdomme, herunder arbejdsrelaterede kræftsygdomme.

EU-OSHA's undersøgelser har til formål at tilvejebringe et evidensgrundlag for politik og fremme deling af gode praksisser for forebyggelse og rehabilitering. EU-OSHA's seneste undersøgelser har været fokuseret på advarsels- og overvågningssystemer for arbejdsmiljøet, arbejdsrelaterede sygdomme forårsaget af biologiske agenser, og rehabilitering og tilbagevenden til arbejdet af arbejdstagere efter kræftbehandling.

Læs mere om EU-OSHA's projekter om arbejdsrelaterede sygdomme i det nye afsnit på webstedet