Højdepunkter

Back to highlights

Praktiske tips til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær gennem medarbejderdeltagelse

Image

© iStockphoto/monkeybusinessimages

Omkostningerne ved arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær for medarbejdere og virksomheder i hele EU er høje. Nøglen til at reducere muskel- og skeletbesvær har medarbejderne selv.

Et nyt informationsark indeholder praktisk vejledning i, hvordan medarbejdere aktivt kan inddrages i forebyggelsen af muskel- og skeletbesvær. De kan identificere farer og eventuelle risici og finde frem til løsninger, som sikrer sundere og sikrere arbejdspladser, og omsætte dem i praksis. Resultaterne af denne omkostningseffektive tilgang omfatter øget bevidsthed om risici på arbejdspladsen, lavere ulykkesrater og øget motivation og engagement blandt arbejdstagerne.

Læs infoarket Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær gennem aktiv medarbejderdeltagelse: Tips til god praksis

Yderligere information findes i PowerPoint-præsentationen Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær gennem medarbejderdeltagelse

Læs andre publikationer om medarbejderdeltagelse ved forebyggelse af risici for muskel- og skeletbesvær på arbejdspladsen

Udforsk det prioriterede område Forebyggelse på webstedet "Sunde arbejdspladser letter belastningen"