Over 90 partnere fra hele Europa samarbejder om at skabe sikre og sunde digitale arbejdspladser i fremtiden

Image

© EU-OSHA

Organisationer fra forskellige sektorer, der opererer på paneuropæisk plan, har meldt sig til kampagnen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for 2023-2025 som officielle kampagnepartnere. Disse virksomheder og sammenslutninger fra den offentlige og private sektor spiller en afgørende rolle som drivkraft for kampagnens succes gennem oplysningsaktiviteter, samarbejde og innovation.

De slutter sig til EU-OSHA's focal points, EEN OSH-ambassadører og mediepartnere, som er vigtige partnere i kampagnen på nationalt plan.

Alle partnere er forpligtet på at fremme sikkert og sundt digitalt arbejde, og deres støtte er afgørende for at sikre arbejdstagernes trivsel på en digitaliseret arbejdsplads.

Læs mere om de officielle kampagnepartnere i pressemeddelelsen.

Lær alle kampagnepartnerne at kende